Ανακοινώσεις & Νέα

Απόφαση του ΔΣ για την απαγόρευση κυνηγιού σε ολόκληρο τον κάμπο του Οροπεδίου Καθαρού Κριτσάς

Η Γενική Συνέλευση συνήλθε στις 9/9/2018 στα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου
Αγίου Νικολάου και αποφάσισε ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ όπως ασκήσει
όλα τα νόμιμα ένδικα μέσα κατά της απόφασης αυτής της Διεύθυνσης Δασών
Λασιθίου που αφορά την απαγόρευση σε ολόκληρο τον κάμπο του Οροπεδίου
Καθαρού Κριτσάς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΚΑΙ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Close
Close